perfect - alege un puzzle de rezolvat

Fluid perfect - lichid antiaderent în care nu se produce tensiune de forfecare și transport de căldură și ale căror proprietăți depind doar de densitate și presiune. Modelul fizic al unui fluid perfect poate fi utilizat în unele situații pentru a aproxima fluxul lent al lichidelor și gazelor cu vâscozitate scăzută, deși se recomandă prudență de anvergură. Fluidul ideal transferă doar tensiunile normale (compresive sau la tracțiune), dar nu transferă tensiunile tangențiale (forfecabile). Într-un fluid ideal, nu există fricțiuni interne între straturile de fluid adiacente care se mișcă la viteze diferite și se manifestă ca vâscozitate. Între aceste straturi există o alunecare perfectă care nu implică nicio disipare a energiei. Lichidul ideal nu se referă la legea hidrodinamică a lui Newton, care leagă tensiunea de forfecare în fluid la viteza de forfecare. Cu alte cuvinte, un fluid ideal este un fluid care nu are vâscozitate. Lichidul ideal nu se lipeste de pereti rigizi care curg, dar poate aluneca perfect asupra lor, adica fara frecare interfațială.