pasăre - alege un puzzle de rezolvat

Păsările (Clasa Aves) sunt vertebrate ovipare înalt dezvoltate care au capacitatea de a zbura, deși sunt reprezentanți ce trăiesc doar în mediul terestru. Sunt mai mult de 9000 de specii. Păsările au fost împărțite după Feider și colab. în 1976, în două subclase și anume Saurure (Archaeornithes) și Ornithurae (Neornithes). Forma corpului este aerodinamică; învelișul extern, produs de piele, este alcătuit din pene, fulgi și puf. Membrele anterioare sunt transformate in aripi, iar cele posterioare cu piele solzoasă care ne amintește de reptile. Maxilarele sunt acoperite de teci solzoase și formează ciocul. Aparatul digestiv este alcătuit din cavitate bucală fără dinți, gușă, stomac glandular, stomac musculos (pipotă), intestin subțire și intestin gros, care se temina cu cloaca. Respirația este pulmonară; plămânii sunt in legătură cu 9 saci aerieni și cu oasele pneumatice. Temperatura corpului este constantă datorită respirației și circulației active.