partajarea - alege un puzzle de rezolvat

Împărțirea este o operație aritmetică prin care se determină de câte ori un număr poate fi cuprins în altul. A : B = C, undeA este denumit deîmpărțit B este denumit împărțitor sau divizor C este denumit câtOperația de mai sus poate fi redată matematic și prin expresia următoare: C = A ⋅ 1 B {\displaystyle C=A\cdot {\tfrac {1}{B}}} Pentru operațiile de împărțire nu sunt valabile proprietățile de comutativitate și asociativitate.