orizont - alege un puzzle de rezolvat

Prin orizont (ori linia cerului) se înțelege linia aparentă, care separă uscatul de cer, linia care divide toate direcțiile vizibile în cele care intersectează suprafața planetei noastre și cele care nu o intersectează. În numeroase locuri, adevăratul orizont este obturat de clădiri, arbori, forme de relief, așa cum sunt coline, dealuri sau munți, ș.a.m.d.. Ca atare, rezultatul intersecției dintre linia uscatului cu linia cerului devine un orizont vizibil. Cuvântul orizont, precum și toate echivalentele sale din limbile moderne indo-europene, derivă din cuvintele din greaca veche "ὁρίζων κύκλος" (horizōn kyklos), "cerc de separare", din verbul "ὁρίζω" (horizō), "a diviza, a separa", și din cuvântul "ὅρος" (oros), "margine, reper". Distanța aproximativă până la orizont (adevăratul orizont), pentru un observator aflat aproape de suprafața Pământului, este dată de formula aproximativă d ≈ 3.856 h , {\displaystyle d\approx 3.856{\sqrt {h}}\,,} unde d este calculată în kilometri și h este înălțimea deasupra nivelului mării măsurată în metri. Exemple Pentru un observator aflat pe uscat, având distanța de la sol la nivelul ochilor de h = 1.70 m (o valoare medie a nivelului ochilor unei persoane), orizontul se va găsi la aproximativ 5 km. Pentru un observator aflat pe o colină sau un turn de înălțime de 100 metri, distanța orizontului vizibil crește spectacular la circa 39 km. Pentru un observator aflat pe Burj Khalifa, cel mai înalt zgărie nori din lume, orizontul se va afla la o distanță de 111 km. Pentru unități de măsură anglo-saxone, unde d este în mile terestre (1 milă = 1609 metri sau 1 milă = 5.280 picioare) și h este dat în picioare (1 picior = 30,48 cm), formula semi-empirică de mai sus devine d ≈ 1.323 h . {\displaystyle d\approx 1.323{\sqrt {h}}\,.} Exemple Pentru un observator aflat la nivelul solului la nivelul ochilor de h = 5 picioare și 7 inch (sau 5.583 ft sau 1.70 m) (o valoare medie a nivelului ochilor unei persoane), orizontul se va găsi la aproximativ 3.1 mile (sau 5 km).