obicei - alege un puzzle de rezolvat

Custom - în limba populară acest termen funcționează ca sinonim al cuvântului „obicei”, dar în unele științe (de exemplu, în sociologie) acești termeni au semnificații diferite. Pentru sociolog, termenul „obicei” înseamnă un model comportamental stabilit într-un colectiv (este echivalent cu un obicei individual pe o scară colectivă), existența sa se bazează pe tradiție, are caracterul unei imitații inconștiente a ceea ce fac ceilalți membri. Custom diferă de moda într-o durabilitate mult mai mare, în timp ce obișnuința, prin faptul că nerespectarea sa nu are consecințe negative asupra membrului grupului. Un exemplu de obicei este următorul comportament - bărbații catolici își scot pălăriile înainte de a intra în biserică. Nerespectarea acestei cerințe ar duce la o reacție negativă din partea grupului. Un exemplu de obișnuință în aceeași comunitate este, totuși, venirea la biserica unor femei (în special a persoanelor în vârstă) în cămașele festive, dar faptul de a nu purta vârful de cap nu va fi văzut de colegii de credință ca fiind ceva reprobabil. Pentru avocați, obiceiurile sunt una dintre formele de creare a normelor juridice și o sursă de drept cutumiar, prin care autoritatea de stat relevantă decide cazul în cauză pe baza obiceiului adoptat într-o societate dată și îl sancționează cu constrângerea statului. Obiectivul internațional este încă de o importanță crucială în dreptul internațional. Custom poate fi înțeles, de asemenea, ca un sistem axionormativ separat de lege, modă și moralitate, adică un sistem de norme și valori.