muncă - alege un puzzle de rezolvat

Lucrul mecanic este o mărime fizică definită ca produsul dintre componenta forței care acționează asupra unui corp în direcția deplasării punctului ei de aplicație și mărimea drumului parcurs. E o mărime ce caracterizează schimbarea stării dinamice a sistemului. Lucrul mecanic este o mărime fizică derivată, scalară, extensivă în raport cu drumul, având caracter de mărime de transformare legată de variația mărimii de stare energie. Analitic, lucrul mecanic elementar efectuat pentru un drum infinitezimal d r → {\displaystyle \scriptstyle d{\vec {r}}} se definește ca produsul scalar al forței și deplasării (drumului infinitezimal): δ L = F → ⋅ d r → = F d r ⋅ cos ⁡ α {\displaystyle \scriptstyle \delta L={\vec {F}}\cdot d{\vec {r}}=F\,dr\cdot \cos \alpha } . În general, lucrul mecanic nu admite diferențială totală exactă decât în anumite cazuri speciale cum ar fi mișcarea sub acțiunea forțelor conservative. Termenul de lucru (în franceză travail) al unei forțe a fost utilizat pentru prima oară într-un articol din 1826 al matematicianului și inginerului mecanic francez Gaspard-Gustave Coriolis și apoi în cartea Du calcul de l'effet des machines din 1829 a aceluiași autor.Înainte de denumirea dată de Coriolis, Carnot se referea la acest concept cu numele putere motrice în lucrarea sa din 1824 Despre puterea motrice a focului (Sur la puissance motrice du feu). Denumirea de lucru mecanic a fost introdusă de Jean-Victor Poncelet. Efectuarea unui lucru mecanic asupra unui (respectiv, de către un) sistem fizic duce la modificarea energiei sistemului cu o cantitate egală cu lucrul mecanic efectuat asupra sistemului (respectiv, de către sistem). Așadar, lucrul mecanic este o formă a schimbului de energie între un sistem și lumea înconjurătoare. Pentru o forță constantă F → {\displaystyle {\vec {F}}} care își deplasează punctul de aplicație după un segment de dreaptă s → {\displaystyle {\vec {s}}} , lucrul mecanic efectuat L este egal cu produsul scalar: unde α este unghiul dintre direcția forței și direcția de deplasare.