imobiliar - alege un puzzle de rezolvat

Proprietatea desemnează acele lucruri care sunt recunoscute ca fiind în posesia unei persoane sau a unui grup. Atunci când se vorbește despre conceptul de proprietate se face o distincție între bunuri private și bunuri publice. Conceptul de proprietate descrie pe de o parte relația dintre o persoană și un obiect, pe de altă parte reprezintă o relație socială între persoane bazată pe mecanisme sociale de reglementare a drepturilor de proprietate. Există diferite criterii de iubire a proprietății. Un prim criteriu ar fi acela al naturii obiectului deținut de proprietar. Astfel putem vorbi despre un obiect propriu-zis; o resursă, o informație , o abilitate individuală.În studiul sistemelor socio-economice elementul central este identificarea persoanelor care dețin mijloacele de producție necesare pentru producerea de bunuri și servicii. Al doilea criteriu de clasificare privește titlul proprietarului. Proprietarul poate fi o persoană fizică, o persoană juridică, sau o organizație, instituție de stat. Un alt criteriu este cel al drepturilor proprietarului asupra obiectului deținut:dreptul la venitul rezidual: proprietarul are dreptul de a beneficia de pe urma venitului generat de proprietatea sa; există posibilitatea ca proprietarului sa îi fie impuse și unele responsabilități sau obligații financiare ca urmare a faptului că beneficiază de acest venit; dreptul de a dispune de venitul rezidual atrage o motivație spontană pentru proprietar: utilizarea bună a obiectului aflat în proprietate va determina o maximizare a venitului rezidual produs care se află la dispoziția proprietarului; dreptul de înstrăinare sau transferare: proprietarul are dreptul de a-și vinde proprieatea,de a o înstrăina, de a o închiria, de a o face cadou sau de a o lăsa moștenire; acest tip de drept determină o motivație spontană pentru proprietar :acesta are interesul de a spori valoarea proprietății sale, fie că a obținut-o prin achiziție, fie că a primit-o moștenire; dreptul de control: proprietarul are dreptul de a lua decizii cu privire la activitatea productivă propriu-zisă , și are dreptul de a delega aceste decizii altor persoane;Un al patrulea criteriu de clasificare este acela al deciziei asupra căror constrângeri proprietarul trebuie să le facă față în exercitarea dreptului de proprietate. Ultimul criteriu este acela al distincției dintre drepturile nominale de proprietate prevăzute în documentele legale și drepturile reale de proprietate.