floristica - alege un puzzle de rezolvat

Floristica, autochorologia, geografia plantelor floristice, geobotanica floristică - un departament de botanică sau, mai precis, geografia plantelor și geobotanica, care se ocupă de inventarul florei pentru a determina lista speciilor de plante care prezintă pozițiile (distribuția) într-o zonă specifică. Într-un sens mai larg, se ocupă de studiul gamelor de plante, gruparea plantelor în funcție de criteriul intervalului și afinitatea floristică a diferitelor zone, diversitatea lor floristică. Rezultatele studiilor floristice sunt de o importanță esențială pentru evaluarea stării, nevoilor și obiectivelor de protecție a biodiversității. Reviste speciale, de exemplu, în Polonia Fragmenta Floristica și Geobotanica, sunt dedicate publicării lucrărilor de floristică. confecționarea buchetului - arta aranjării florilor, numită și florărie. ikebana - arta japoneză de a aranja flori.