fictiune - alege un puzzle de rezolvat

Ficțiunea literară (ficțiune latină - creație, conturare, de asemenea ficțiune) - proprietatea lumii reprezentată prin aceea că este o creatură care nu poate fi verificată prin comparație cu realitatea externă operei. Construcția operei și elementele sale individuale se pot referi la experiențe non-literare (experiențe ale indivizilor, grupuri sociale, istorie). Fictivitatea se aplică atât lucrărilor realiste, cât și fantasticului.