familie - alege un puzzle de rezolvat

Familia este o formă socială de bază, realizată prin căsătorie sau concubinaj neformal, care unește pe soți (părinți) și pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Originea latină a termenului este familia care provine de la „famulus - sclav de casă”, înțelesul cuvântului s-a schimbat în decursul timpului. In trecut familia era proprietatea bărbatului (pater familias), ca soția, copiii, sclavii, sclavii eliberați și tot avutul, nefiind de fapt între ei relații familiale ci era considerată o proprietate subordonată, astfel tatăl nefiind numit pater ci genitor. Familia are mai multe funcții sociale și biologice: Funcția biologică de reproducție umană a familiei este controversată. In prezent acest lucru nu mai este concludent deoarece o familie poate adopta copii. Prin reproducție se înțelege capacitatea de a produce urmași pentru asigurarea generației următoare. Astfel familia pregnează calitatea de reproducție a unei societăți. Sunt trei funcții sociale elementare a familiei: Funcția de socializare - formarea capacității de adaptare și motivare în conviețuirea socială.Funcția economică - asigurarea materială și protejarea copiilor față de lipsuri și boli.Funcția politică - asigură copiilor o poziție legitimă în societatea existentă, această funcție a familiei poate duce la fetișism.Din aceste trei funcții se pot distinge și: funcția religioasă a familiei, care de fapt joacă un rol în funcția de socializare a familiei, prin transmiterea la generația următoare a tradițiilor religioase. funcția juridică a familiei, care este cuprinsă în constituție, și care are scopul protejării familiei în societate (plătirea alocațiilor, întreținerea copiilor, stabilirea legilor de adoptare sau moștenire etc.) funcția economică a familiei este întregită de funcția de timp liber și recreere a familiei Modelul tradițional Familia este o asociere, are un caracter privat, fiind alcătuită dintr-un bărbat, o femeie și copiii lor naturali. În această familie soțul își exercită rolul asupra soției și copiilor; este responsabil pentru asigurarea mijloacelor economice necesare gospodăriei sale; reprezintă familia la nivelul sferei publice.