distracție - alege un puzzle de rezolvat

Distracție - o activitate care servește divertisment, datând din cele mai profunde începuturi ale umanității. Din punct de vedere antropologic, nu există o comunitate (cultură, civilizație) ai cărei membri nu ar cunoaște distracția. Jocul poate fi folosit și pentru educație („învățarea prin joc”), așa cum demonstrează diverse tipuri de jocuri educaționale pe calculator și edutainment. Funcțiile distractive includ următoarele (după Roger Caillois): Voluntar - distracția este o activitate în care atât participarea, cât și renunțarea la aceasta depind în totalitate de voința participantului / participanților. Joacă sau joacă face-o pentru propria lor plăcere și fără nicio forță. Izolarea, limitarea în timp și spațiu specific - jocul și jocul constituie o realitate închisă, care are loc în propriul spațiu, separat separat de restul vieții „normale”. De asemenea, au un interval de timp specific, dincolo de care se întinde timpul gri, care nu este caracterizat de o tensiune veselă. Inclusiv elementul de incertitudine - cursul jocului sau rezultatul jocului nu pot fi predeterminate. Esența lor este cuprinsă de surprize și surprize constante. Improductivitate - chiar și un joc pentru bani nu duce la producerea de bunuri materiale; este posibil să transferați doar proprietatea în cadrul unui grup de jucători.