deciziile - alege un puzzle de rezolvat

Decizie administrativă - act administrativ extern emis în modul specificat în prevederile Codului de procedură administrativă sau alte acte care reglementează sfera drepturilor și obligațiilor individuale ale cetățenilor, de exemplu, Codul fiscal sau Legea vamală. in abstracto - un act imperial, emis de o entitate autorizată, îndreptat către o colecție abstractă de entități. in concreto - faptă de autoritate emisă de o autoritate administrativă adresată unei părți sau părților (entitate individuală sau entitate colectivă). Consecințele unei decizii administrative sunt obligația, dreptul sau omiterea de către o parte sau părți. Unele literaturi definește o decizie administrativă ca un act administrativ calificat, caracterizat printr-o formă specifică și emisă după o procedură administrativă formală; alții îl numesc un act administrativ în sensul strict, caracterizat prin unilateralitate, externitate, individualitate și concretitate. Decizia administrativă soluționează problema în întregime sau parțial și, astfel, într-o manieră obligatorie și permanentă stabilește, schimbă sau încheie relațiile administrative. Este o manifestare a voinței statului reprezentat de un organism al administrației publice, exprimat în raport cu partea la procedura administrativă. Baza legală a deciziei administrative sunt în general dispoziții aplicabile. Deciziile sunt emise pe baza dreptului substanțial și se bazează numai în mod excepțional pe dispoziții procedurale, de exemplu o decizie care confirmă expirarea unei decizii inutile.