conversaţie - alege un puzzle de rezolvat

Gawęda - un gen de proză epică, derivat din tradiția culturii nobile. Inițial, a fost doar o poveste orală, dată în circumstanțe sociale în timpul unei sărbători. Se caracterizează printr-o compoziție deschisă, libertate în filetare, repetări și numeroase întoarceri pentru ascultători. saga cerere legendă mit chat nobil Krzysztof Stepnik. Forme narative mici în literatura națională. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora". 31, p. 257-270, 1976. Maria Curie-Skłodowska University din Lublin. ISSN 0209-178X. Krystyna Kardyni-Pelikánová.