complet - alege un puzzle de rezolvat

Numerele întregi sunt o mulțime compusă din numerele naturale {1, 2, 3, 4,...;}, împreună cu negativele acestora {−1, −2, −3, −4, ...} și cu numărul zero. Mulțimea numerelor întregi se notează de obicei cu Z (Z îngroșat) sau Z {\displaystyle \mathbb {Z} } , care provine de la cuvântul german Zahlen, „numere”. Mulțimea numerelor întregi este total ordonată într-o succesiune (șir): ... < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 ... În acest șir este vorba de numere pozitive {1, 2, 3, ...}, numere nenegative {0, 1, 2, 3, ... }, numere negative {... -3, -2, -1}, numere nepozitive {... -3, -2, -1, 0}. Ordonarea numerelor întregi într-o succesiune face posibilă compararea lor, unul cu celălalt, două câte două. Numerele întregi se întâlnesc în practică peste tot, de exemplu la exprimarea temperaturilor (3 K; -12 °C), măsurarea altitudinii față de nivelul mării (2.544 m; -312 m = 312 m sub nivelul mării) și multe altele.