biologie marina - alege un puzzle de rezolvat

În biologie, specia (din lat. species) este categoria sistematică fundamentală, inferioară genului și superioară subspeciei. În literatura de specialitate există numeroase definiții (peste douăzeci) ale unității taxonomice specie. Noțiunea de specie este folosită pentru prima dată de John Ray în anul 1686 în lucrarea sa Historia plantarum. Tot în lucrarea amintită, Historia plantarum, Ray dă și o primă definiție acestei categorii sistematice. Astfel, Ray înțelege prin specie grupe, sau totalități de organisme asemănătoare între ele, care au capacitatea să se reproducă între ele și să dea descendenți, care sunt asemănători cu părinții lor. Ray evidențiază în lucrarea sa unele caracteristici ale speciei: Caracterul de grup. Specia este formată dintr-un număr de indivizi. Capacitatea de înmulțire de sine stătătoare a grupului. Asemănarea morfologică și fiziologică a indivizilor care aparțin grupului ce formează specia.John Ray era fixist și creaționist, atitudine îmbrațișată de majoritatea biologilor epocii sale.