Forțele ONU de menținere a păcii - alege un puzzle de rezolvat

Aceasta este o listă cu misiunile de menținere a păcii a Națiunilor Unite, cu datele de desfășurare, numele legate de conflict, precum și numele operațiunii ONU. Misiunile de menținere a păcii este o modalitate de a ajuta țările sfâșiat de conflicte de a crea condițiile pentru o dezvoltare durabilă a păcii. ONU menține soldați al păcii și ofițeri militari, ofițeri de poliție civilă și personalul civil în mai multe țări monitorizate respectarea proceselor de pace care apar în situații post-conflict, precum și a ex-combatanților în punerea în aplicare a acordurilor de pace pe care le-au semnat. O astfel de asistență vine în mai multe forme, inclusiv măsuri de consolidare a încrederii, de putere, acorduri de partajare, sprijin electoral, consolidarea statului de drept, precum și dezvoltarea economică și socială. Toate operațiunile trebuie să includă acțiuni de soluționare a conflictelor, prin utilizarea forței pentru a fi considerate valabile în conformitate cu Carta Națiunilor Unite. Carta Națiunilor Unite dă puterea și responsabilitate Consiliului de Securitate de a iniția o acțiune colectivă pentru a menține pacea și securitatea internațională. Din acest motiv, comunitatea internațională, de obicei, se uită la Consiliul de Securitate pentru a autoriza operațiuni de menținere a păcii. Cele mai multe dintre aceste operațiuni sunt stabilite și puse în aplicare de către Organizația Națiunilor Unite în sine, cu trupe care servesc sub comanda operațională ONU. În alte cazuri, în cazul în care implicarea directă a ONU nu este fezabil, Consiliul autorizează organizații regionale, cum ar fi Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Comunitatea Economică din Africa de Vest sau coaliții de țări care doresc să pună în aplicare anumite misiuni de menținere a păcii sau sî execute funcții pentru a păstra pacea.