pahar înalt pentru bere - puzzle-uri online

O goeletă, din cuvântul din limba franceză, goélette (în neerlandeză, Schoener, în engleză, schooner, în germană, Schoner) este un tip de vas cu pânze, caracterizat prin prezența a, în general, două catarge, uneori trei, rareori mai multe, pe care se ridică pânze multiple aflate la diferite grade de înclinare față de axa de simetrie a navei.

Particularitatea distinctă a goeletelor este folosirea simultană a acestor pânze multiple la diferite grade de înclinare pentru a prinde cât mai complet forța vântului. În cazul celor mai eficiente și rapide goelete, pânzele sunt foarte rar orientate perpendicular pe direcția de înaintare a navei.

Primele utilizări ale goeletelor se datoresc olandezilor în secolele al XV-lea și al XVI-lea fiind apoi perfecționate de francezi, englezi, americani și canadieni în secolelele următoare.

Denumirea vine din franceza veche « go(u)ëlette » care provine din cuvântul breton gwelan sau guelañ (în franceza modernă goéland ) desemnând pescărușii (prin analogie între vele și aripile lor) și însemnând „plângăreți” (prin analogie cu chirăiala lor).

Trei dintre cele mai faimoase iahturi de concurs, America, Atlantic și Bluenose, au fost goelete. Fiecare din ele erau aproximativ 45 de metri în lungime.

Speranța, astfel denumită după nava ficțională a lui Anton Lupan din romanul „Toate pânzele sus!”, a fost inițial o mahonă de pescuit de 90 de tone transformată în goeletă la șantierul naval din Tulcea, în 1968, pentru Studioul Cinematografic „București”, cu ajutorul uzinelor de utilaj greu „Progresul” din Brăila.. Caracteristicile principale erau:

Lungime peste tot: 27 m

Lungime la nivelul apei: 19 m

Lățime la cuplul maestru: 5,2 m

Deplasament: 120 t

Motor 3D6 de 150 CP la 150 rot/minute

Înălțimea arborelui: trinchet 17 m

Înălțimea arborelui artimon: 18 m

Viteza cu vele: 8 noduri la vânt forța 4

Viteza cu vele și motor: 12 noduri

Greement amovibil și transformabil în 4 tipuri: goeletă, goeletă cu hunier, brigantină și bric

La acestea a fost adăugat un lest mobil 10 t pentru a compensa deplasările la bord ale echipelor de turnaj și actorilor.Nava putea rezista pe mare cu valuri de gradul IV și vânt de forța VI cu velele întinse și echipa de turnaj la bord.

Timp de peste zece ani, „Speranța” a fost folosită pentru turnajul filmelor realizate în general cu firme cinematografice străine, fiind astfel o sursă de venituri în valută pentru stat.