corporație - puzzle-uri online

Corporația este un sistem de organizare comercială. O corporație este o persoană juridică, căreia statul îi conferă autoritatea legală de a acționa ca un tot, ce poate încheia contracte și poate avea bunuri în proprietate.

Ea este separată și distinctă față de proprietarii (acționari) sau managerii săi.

dreptul de a emite acțiuni;

dreptul de a emite obligațiuni (bonds)

capacitatea de a transfera aceste drepturi de proprietate;

responsabilitatea limitată a acționarilor săi.

Separația față de proprietarii săi îi conferă corporației trei avantaje majore, în comparație cu parteneriatul în afaceri:

Corporația are o viață nelimitată, adică poate continua să existe și după ce primii proprietari sau manageri nu mai sunt în viață;

Proprietatea poate fi divizată în părți de capital social, care poartă numele de acțiuni și care au posibilitatea de transfer mult mai mare decât părțile sociale într-un parteneriat;

Corporația este prevăzută cu răspundere limitată. În timp ce un investitor într-un parteneriat este supus unei răspunderi nelimitate, putând, în caz de faliment, să plătescă toate datoriile firmei, în cazul în care ceilalți parteneri nu sunt solvabili, într-o corporație care dă faliment, răspunderea acestei persoane este limitată la suma pe care aceasta a investit-o în afacere.

Este aplicată taxarea dublă. Veniturile corporației sunt taxate separat de cele ale persoanelor investitoare.

Lipsa confidențialității. Corporațiile nu-și pot ține în secret operațiile făcute, astfel încât concurenții pot studia evoluția unei corporații și să o „lovească” în punctele ei vulnerabile.