Tehnologie - electronică - puzzle-uri online

Electronica reprezintă o disciplină din domeniul fizicii aplicate, care se ocupă cu studiul dispozitivelor electronice și al circuitelor care includ aceste elemente (circuite electronice), folosite în procese de comandă, reglare, măsurare, ingineria, tehnologia și aplicațiile care se ocupă cu emisia, fluxul și controlul electronilor în vid și materie. Identificarea electronului în 1897, împreună cu inventarea tubului electronic, care ar putea amplifica și redresa semnalele electrice mici, a inaugurat domeniul electronicii și epocii electronilor.Conform unei alte definiții, electronica este o ramură tehnică bazată pe proprietățile, comportarea și controlul electronilor. Este considerată o parte a electrotehnicii, tehnicile electronice aplicându-se în cele mai diverse domenii de activitate, cum sunt: industria, comunicațiile, apărarea militară și distracțiile. Echipamentul electronic se folosește în sisteme electrice industriale de comandă, control, măsură și la centralele electrice. Practic vorbind în viața modernă, electronica este omniprezentă.

Tuburile electronice (supapele termonice) au fost printre primele componente electronice. Ele erau aproape exclusiv responsabile pentru revoluția electronică din prima jumătate a secolului al XX-lea. Acestea au permis sisteme mult mai complicate și ne-au dat radio, televiziune, fonografi, radare, telefonie pe distanțe lungi și multe altele. Aceștia au jucat un rol de lider în domeniul microundelor și al transmisiilor de mare putere, precum și al receptoarelor de televiziune până la mijlocul anilor 1980.

Istoria electronicii pornește de la descoperirea lui Edison în 1883, care a observat că în anumite condiții curentul electric ar trece prin vid.