zjeżdżalniaWybierz puzzle do ułożenia

Zsyp jest pionową lub nachyloną płaszczyzną, kanałem lub przejściem, przez które przemieszczają się obiekty za pomocą siły grawitacji.