zapomniane - wybierz puzzle do ułożenia

Forgotten Songs to publiczne dzieło Michaela Thomasa Hilla znajdujące się w Angel Place w Sydney. Instalacja była częścią tymczasowej sztuki Sydney Laneway w 2009 r., Ze względu na popularność instalacji, w 2011 r. Projekt został przekształcony w część stałych instalacji o wartości 9 milionów dolarów. Przejściowy program artystyczny na drodze Laneway odbył się w latach 2008-2013, a jego głównym celem było aktywizowanie pasa ruchu, stymulowanie innowacji w mieście i generowanie nowych energii w miejskim życiu. Program składał się z dwóch etapów. Grafika Forgotten Songs była częścią drugiego programu Laneways pt. By George! Ukryte sieci. Głównym celem było zajęcie się dwoma kluczowymi kwestiami związanymi z odnowieniem miast na drogach miejskich i zmianami klimatycznymi. Oprócz instalacji Forgotten Songs na tym etapie uczestniczyło siedem innych dzieł.