złośliwe oprogramowanie - wybierz puzzle do ułożenia

Złośliwe oprogramowanie , szkodliwe oprogramowanie (ang. malware - zbitka słów malicious "złowrogi, złośliwy" i software " oprogramowanie ") – termin informatyczny obejmujący wszelkiego rodzaju aplikacje i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika. Mianem malware określa się wyłącznie oprogramowanie , które zostało przeznaczone do złych celów i działa wbrew oczekiwaniom użytkownika; określenie to nie obejmuje aplikacji, które mogą wyrządzić niezamierzoną szkodę z powodu jakiejś niedoskonałości.