wzór - wybierz puzzle do ułożenia

Wzór jest wyraźną regularnością na świecie lub w projektowaniu sztucznym. W związku z tym elementy wzoru powtarzają się w przewidywalny sposób. Geometryczny wzór jest rodzajem wzoru uformowanego z geometrycznych kształtów i zwykle powtarzanego jak tapeta. Każdy zmysł może bezpośrednio obserwować wzorce . Odwrotnie, abstrakcyjne wzorce w nauce, matematyce lub języku mogą być obserwowalne tylko przez analizę. Bezpośrednia obserwacja w praktyce oznacza widzenie wzorów wizualnych, które są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i sztuce. Wzorce wizualne w naturze są często chaotyczne, nigdy dokładnie się nie powtarzają i często zawierają fraktale. Naturalne wzory obejmują spirale, meandry, fale, pianki, tilings, pęknięcia i te tworzone przez symetrie rotacji i odbicia. Wzorce mają ukrytą strukturę matematyczną; w rzeczywistości matematyka może być postrzegana jako poszukiwanie prawidłowości, a wynik dowolnej funkcji jest wzorem matematycznym. Podobnie w naukach, teorie wyjaśniają i przewidują regularności na świecie.