wypoczynek - wybierz puzzle do ułożenia

Representational State Transfer (REST, ang. zmiana stanu poprzez reprezentacje) – styl architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP dla systemów rozproszonych. REST wykorzystuje m.in. jednorodny interfejs , bezstanową komunikację, zasoby, reprezentacje, hipermedia, HATEOAS. Zaproponowany przez Roya T. Fieldinga w 2000 roku.