wazon kwiatów - puzzle online

Wazonnaczynie najczęściej wykonane z porcelany lub szkła, o podłużnym, wysokim kształcie, służące do przechowywania kwiatów.

W architekturze element rzeźby architektonicznej, rozpowszechniony szczególnie w baroku i klasycyzmie, stosowany w ścisłym związku z budowlą (jako zwieńczenie frontonów i balustrad) oraz w postaci wolnostojącej dekoracji w ogrodzie na postumencie.

Witold Szolginia: Architektura. Warszawa : Sigma NOT, 1992, s. 168. ISBN 83-85001-89-1.