urządzenie wejściowe - wybierz puzzle do ułożenia

W komputerach urządzenie wejściowe to sprzęt komputerowy służący do przesyłania danych i sygnałów sterujących do systemu przetwarzania informacji, takiego jak komputer lub urządzenie informacyjne. Przykłady urządzeń wejściowych obejmują klawiatury, myszy, skanery, aparaty cyfrowe i joysticki. Urządzenia wejściowe audio mogą być wykorzystywane do celów, w tym rozpoznawania mowy. Urządzenia wejściowe można kategoryzować na podstawie: modalność danych wejściowych (na przykład ruch mechaniczny, dźwiękowy, wizualny itp.) czy wejście jest dyskretne (na przykład naciśnięcie klawisza) lub ciągłe (np. pozycja myszy, chociaż jest przekształcana na postać cyfrową w dyskretną ilość, jest wystarczająco szybka, aby można ją było uznać za ciągłą) liczba zaangażowanych stopni swobody (np.