urlop - wybierz puzzle do ułożenia

Urlop nieobecności (LOA) to okres czasu, w którym należy odejść od głównej pracy, przy zachowaniu statusu pracownika. Termin ten może być stosowany bardziej restrykcyjnie w celu wykluczenia innych okresów poza miejscem pracy (np. Wakacji, płatnego urlopu, wakacji, zajęć fizjologicznych, zajęć sabbatical, pracy z programów domowych), z użyciem LOA użytych w wyjątkowych okolicznościach; ogólnie, taki układ ma predefiniowane zakończenie w konkretnym dniu lub po wystąpieniu określonego zdarzenia.