Tysiąc Wysp - puzzle online

Tysiąc Wysp (ang. Thousand Islands, fr. Mille-Îles) – łańcuch wysp na Rzece Św. Wawrzyńca na pograniczu USA i Kanady, pomiędzy stanem Nowy Jork (USA) i prowincją Ontario. Wyspy leżą na rzece na odcinku ok. 80 km w dół od Kingston, gdzie rzeka wypływa z jeziora Ontario.

Odrzucając z rachuby śródrzeczne kępy i głazy, na których nie rośnie ani jedno drzewo lub krzew i które nie pozostają powyżej powierzchni wód rzeki przez cały rok, oblicza się, że wysp spełniających te kryteria jest 1865, przy czym największa z nich, leżąca na początkowym odcinku rzeki przy samym jeziorze Wolfe Island, ma ponad 100 km² powierzchni, a następna, leżąca w sąsiedztwie Howe Island, ma 31 km² (obie tworzą wspólnie hrabstwo Frontenac).

Granica państwowa USA i Kanady przebiega nurtem rzeki tak, że część z Tysiąca Wysp znajduje się po jednej, a część po drugiej stronie linii granicznej, np trzy duże wyspy sąsiadujące z kanadyjskim hrabstwem Frontenac – Carleton Island, Grindstone Island i Wellesley Island - należą do USA, a kilka dalszych, m.in. Hill Island i Grenadier Island – do Kanady. Pomiędzy wyspami Wellesley i Hill znajduje się most, który według niektórych jest najkrótszym międzynarodowym mostem drogowym[potrzebny przypis].