trawaWybierz puzzle do ułożenia

Wiechlinowate, trawy (Poaceae (R. Br.) Barnh., Gramineae Juss.) – jedna z roślin należąca do rzędu wiechlinowców. Liczy ok. 11 tys. gatunków. Stanowi ona główny komponent roślinności stepowej, łąkowej i pastwiskowej. Należą do niej również ważne rośliny uprawne, w tym zboża. W Polsce występuje ponad 150 gatunków traw.