tablica - wybierz puzzle do ułożenia

Tablica (znana również jako tablica) jest wielokrotną, nadającą się do pisania powierzchnią do pisania, na której tekst lub rysunki są wykonane z sztyftów siarczanu wapnia lub węglanu wapnia, znanych, gdy są stosowane w tym celu, jako kreda. Tablice zostały pierwotnie wykonane z gładkich, cienkich warstw czarnego lub ciemnoszarego łupkowego kamienia.