SYMETRIA - Układanki Online na Puzzle Factory

symetria - wybierz puzzle do ułożenia

Symetria – przekształcenie f {\displaystyle f} przestrzeni euklidesowej E na siebie, mające pewną hiperpłaszczyznę H punktów stałych i mające własność: jeśli x ∉ H {\displaystyle x\notin H} oraz x ′ = f ( x ) {\displaystyle x'=f(x)\,} , to prosta x x ′ {\displaystyle xx'\,} jest prostopadła do hiperpłaszczyzny H oraz przecina tę hiperpłaszczyznę w połowie odcinka x x ′ {\displaystyle xx'\,} . W zależności od wymiaru hiperpłaszczyzny H mówimy o: symetrii środkowej (H jest punktem), symetrii osiowej (H jest prostą), symetrii płaszczyznowej (H jest płaszczyzną).