super - wybierz puzzle do ułożenia

Chłód to estetyka postawy, zachowania, kompromisu, wyglądu i stylu, który jest powszechnie podziwiany. Ze względu na różnorodne i zmieniające się konotacje chłodnej, jak i subiektywnej natury, słowo nie ma jednego znaczenia. Ma skojarzenia opanowania i samokontroli (patrz definicja OED) i często jest używany jako wyraz podziwu lub aprobaty. Chociaż powszechnie uważany jest za slang, to jest szeroko stosowany wśród różnych grup społecznych i przetrwał przez pokolenia.