sukiennice puzzle online

Sień – rodzaj korytarza, przelotowe pomieszczenie przeznaczone do celów komunikacyjnych (niekiedy pełniące funkcje gospodarcze), usytuowane pomiędzy wejściem a dalszymi pomieszczeniami budynku lub budowli.

Nazwą określa się:

w budownictwie wiejskim – małe pomieszczenie, z którego można przejść do sąsiednich izb;

w budownictwie miejskim ( domy mieszkalne) – pomieszczenie łączące ulicę z podwórzem, najczęściej zawiera także klatkę schodową;

w budownictwie pałacowym, zamkowym, klasztornym – obszerne pomieszczenie o bogatym wystroju architektonicznym, stanowi najczęściej hall, westybul.