studentWybierz puzzle do rozwiązania

Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych. W Galicji mianem studenta zwykło się określać ucznia gimnazjum; słuchaczy uniwersytetu nazywano natomiast akademikami. Dawniej nazywano studentów żakami.