stary testament - wybierz puzzle do ułożenia

Stary Testament – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo . Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (w judaizmie liczone jako 24; spisane głównie w języku hebrajskim), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz apokryfy). Stary Testament razem z Nowym Testamentem tworzą Pismo Święte – Biblię.