sposób transportu - wybierz puzzle do ułożenia

Środek transportu – maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport . Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego). Środki transportu dzielą się na: środki transportu dalekiego / zewnętrznego środki transportu lądowego – pojazdy pojazdy szynowe pojazdy samochodowe pojazdy jednośladowe (motocykle, rowery ) środki transportu wodnego śródlądowego morskiego środki transportu lotniczego środki transportu specjalnego (poduszkowiec, amfibia) środki transportu bliskiego/wewnętrznego (urządzenia dźwigowo-transportowe) urządzenia dźwigowe (dźwignice) urządzenia transportowe (wózki i przenośniki). Przykłady środków transportu jako istot żywych: zwierzęta juczne, zwierzęta pociągowe, tragarze. Przykłady środków transportu jako maszyn: samochód , statek , wagon , lokomotywa , samolot , rower . W Polsce podział i definicje środków transportu w zakresie urządzeń był określany przez normę PN-72/M-78001, którą wycofano w dniu 01.08. 2014 r.