sportowe - wybierz puzzle do ułożenia

Sport – forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych lub psychicznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Rodzaje sportu: sport wyczynowy – forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. sport profesjonalny – rodzaj sportu wyczynowego uprawianego w celach zarobkowych. W ramach rekreacji, rozumianej tu jako odrębne pojęcie, brak jest elementu rywalizacji. Różne realizowane w jej ramach czynności, poza pracą czy nauką, są wykonywane w miejscu zamieszkania czy pobytu, co różni ją z kolei od turystyki – podróży w celu poznawania świata i ludzi . W niektórych ujęciach sport to również kultura fizyczna, dbanie o własne ciało , podziwianie piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu.