sąsiedztwo - wybierz puzzle do ułożenia

Sąsiedztwo (brytyjski angielski) lub sąsiedztwo (amerykański język angielski, patrz różnice w pisowni) to geograficznie zlokalizowana społeczność w obrębie większego miasta , miasteczka, przedmieścia lub obszaru wiejskiego. Dzielnice to często społeczności społeczne, które mają znaczną osobistą interakcję między członkami. Naukowcy nie uzgodnili dokładnej definicji, ale za punkt wyjścia można uznać następujące elementy: "Otoczenie jest ogólnie definiowane przestrzennie jako konkretny obszar geograficzny i funkcjonalnie jako zestaw sieci społecznościowych.