ruch drogowy - wybierz puzzle do ułożenia

Ruch drogowy, ruch uliczny – ruch pojazdów, zwierząt oraz pieszych po drogach. Przepisy regulujące zasady tego ruchu w Polsce zawarto w Prawie o ruchu drogowym, ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku.