rozmowa - wybierz puzzle do ułożenia

Rozmowa to interaktywna komunikacja między dwiema lub więcej osobami. Rozwój umiejętności konwersacyjnych i etykiety jest ważną częścią socjalizacji. Rozwój umiejętności konwersacyjnych w nowym języku jest częstym przedmiotem nauczania i uczenia się języków. Analiza konwersacji jest gałęzią socjologii, która bada strukturę i organizację interakcji międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji konwersacyjnych.