PRZYTUŁEK - Układanki Online na Puzzle Factory

przytułek - wybierz puzzle do ułożenia

Przytułek mieszkalny (zwany również domem dla ubogich) jest dobroczynnym zakwaterowaniem zapewniającym ludziom (zazwyczaj starszym, którzy nie mogą już pracować, aby zarobić wystarczająco, aby zapłacić czynsz), aby zamieszkać w określonej społeczności. Często są one ukierunkowane na ubogich mieszkańców danej okolicy, na osoby w niektórych formach wcześniejszego zatrudnienia lub na wdowy, i są zwykle utrzymywane przez organizację charytatywną lub powierników spadku. Almshouses pierwotnie zostały utworzone jako przedłużenia systemu kościelnego i zostały później dostosowane przez lokalnych urzędników i władze.