profesjonalny - wybierz puzzle do ułożenia

Zawodowiec jest członkiem zawodu lub osobą, która zarabia na życie z określonej działalności zawodowej. Pojęcie to opisuje również standardy kształcenia i szkolenia, które przygotowują członków zawodu ze szczególną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania ich określonej roli w tym zawodzie. Co więcej, większość profesjonalistów podlega ścisłym kodeksom postępowania, zawierającym rygorystyczne zobowiązania etyczne i moralne. Profesjonalne standardy praktyki i etyki w danej dziedzinie są zazwyczaj uzgadniane i utrzymywane za pośrednictwem powszechnie uznanych stowarzyszeń zawodowych, takich jak IEEE. Niektóre definicje "profesjonalnego" ograniczają ten termin do tych zawodów, które służą istotnemu interesowi publicznemu i dobru ogółu społeczeństwa. W niektórych kulturach termin ten jest używany jako skrót, aby opisać konkretną warstwę społeczną dobrze wykształconych pracowników, którzy cieszą się znaczną autonomią pracy i którzy są zwykle zaangażowani w twórczą i intelektualnie trudną pracę.