pracownik biurowy - wybierz puzzle do ułożenia

Białe kołnierzyki - termin wprowadzony w amerykańskiej socjologii na określenie osób pełniących zawody niewymagające pracy fizycznej. Najczęściej utożsamiany jest on z pracownikami zatrudnionymi w sektorze publicznym, pracownikami administracji publicznej, ale również prawnikami, doradcami podatkowymi itp. Nie dotyczy on wolnych zawodów oraz przedsiębiorców. Mówi się też czasem o kategorii "różowych kołnierzyków", czyli pracowników umysłowych (lub ogólnie - nieużywających wielkiego wysiłku fizycznego), których zawód nie cieszy się takim prestiżem, jak białe kołnierzyki. Do "różowych" zalicza się więc przykładowo kwiaciarzy, sekretarki itp. Podział na kategorie społeczno-zawodowe "białych" i "niebieskich kołnierzyków" w Stanach Zjednoczonych ukształtował się w latach 50. XX wieku, w wyniku zanikania klasy farmerskiej oraz zacierania się od końca lat 30. XX wieku podziałów w obrębie trzech grup społeczno-zawodowych: rolnictwa, przemysłu i usług.