powierzchnia - wybierz puzzle do ułożenia

Pole powierzchni (potocznie krótko pole lub powierzchnia) – miara przyporządkowująca danej figurze nieujemną liczbę w pewnym sensie charakteryzującą jej rozmiar. Ścisła definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji.