pomost - wybierz puzzle do ułożenia

Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej lub lądowej skonstruowanej w taki sposób, że pod nią pozostaje wolna przestrzeń (w odróżnieniu od nasypu). Mosty dzielimy na: przepusty – budowle mostowe prowadzone przez nasypy (według innych definicji są to niewielkie mosty do rozpiętości 2-3 metry) mosty rzeczne – nad przeszkodami wodnymi (rzeki, jeziora , zatoki, morskie cieśniny itp.), popularnie zwane mostami mosty inundacyjne (zalewowe) – przęsła lub mosty nad terenami zalewowymi wiadukty – nad suchymi przeszkodami (doliny, wąwozy), również nad drogowymi i kolejowymi trasami komunikacyjnymi estakady – nad terenami zabudowanymi.