0
0
0

podpis pod zdjęciem - wybierz puzzle do ułożenia

Podpisy pod zdjęciami, nazywane również cutlines, to kilka wierszy tekstu używanych do wyjaśnienia lub opracowania opublikowanych zdjęć. W niektórych przypadkach wyróżniane są podpisy i skróty, gdzie podpis jest krótkim (zazwyczaj jednolinijkowym) tytułem / objaśnieniem do zdjęcia, natomiast odcięcie jest dłuższym blokiem prozy pod nagłówkiem, ogólnie opisującym zdjęcie, podającym kontekst lub odnosząc to do artykułu. Podpisy dłuższe niż kilka zdań są często nazywane "blokami kopiowania". Są typem wyświetlanej kopii. Wyświetlana kopia zawiera również nagłówki i kontrasty z "kopią ciała", taką jak artykuły i czasopisma prasowe.