podoficer - wybierz puzzle do ułożenia

Podoficerżołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala ( mata w Marynarce Wojennej). W okresie II RP podoficerowie byli zarówno żołnierzami zasadniczej służby wojskowej (w tym nadterminowej) - do stopnia kaprala, jak i żołnierzami zawodowymi (kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant). W SZ PRL oraz w SZ RP do 2004 roku podoficerowie dzielili się na młodszych i starszych. Rozróżniano podoficerów zasadniczej służby wojskowej (kapral i starszy kapral) i podoficerów zawodowych (pozostałe stopnie podoficerskie). Obecnie wszyscy podoficerowie służby czynnej są żołnierzami zawodowymi i tworzą korpus podoficerów zawodowych do którego zalicza się: a) podoficerów młodszych, b) podoficerów, c) podoficerów starszych; Stopnie podoficerskie występują również w innych formacjach takich jak policja , Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, ABW, BOR. Stopień podoficerski w Rzeczypospolitej Polskiej jest dożywotni. Utrata lub obniżenie stopnia podoficerskiego może nastąpić na skutek: rezygnacji z posiadania obywatelstwa polskiego, utraty praw publicznych, zastosowania przez sąd środka karnego – degradacji lub obniżenia posiadanego stopnia.