Podatek - puzzle online

Impost, nasadnik – element w formie płyty lub bloku, stanowiący przejście między głowicą podpory a dźwiganym przez nią elementem (np. łukiem arkady). Impost mógł przybrać formę głowicy i podpora w efekcie otrzymywała podwójną głowicę (tzn. na jedną głowicę nasadzona była druga, zwana nasadnikową).

Impost znany był od starożytnego Rzymu, popularny w architekturze bizantyjskiej, rozpowszechniony w czasach renesansu, baroku i klasycyzmu.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa : PWN, 2006.

Witold Szolginia: Architektura. Warszawa : Sigma NOT, 1992, s. 64. ISBN 83-85001-89-1.