0
0
0

pismo odręczne - wybierz puzzle do ułożenia

Pismo ręczne to pismo wykonane za pomocą przyrządu do pisania, takiego jak długopis lub ołówek. Pismo ręczne obejmuje zarówno style drukarskie, jak i kursywne i jest oddzielone od formalnej kaligrafii lub kroju pisma. Ponieważ charakter pisma każdej osoby jest unikalny i inny, można go użyć do weryfikacji pisarza dokumentu. Pogorszenie się charakteru pisma danej osoby jest również objawem lub skutkiem pewnych chorób. Niezdolność do tworzenia wyraźnego i spójnego pisma jest również znana jako dysgrafia.