piżmo puzzle online

Piżmo może odnosić się do dowolnego lub wszystkich siedmiu gatunków tworzących Moschus, jedyny zachowany rodzaj z rodziny Moschidae. Rodzina jeleni piżmowych różni się od jeleniowatych lub prawdziwych jeleni przez brak poroży i gruczołów twarzowych oraz posiadanie tylko jednej pary strzyków, pęcherzyka żółciowego, gruczołu ogonowego, pary zębów przypominających kły i - szczególnie ważnej dla człowieka - gruczoł piżma.

Piżmo piżmowe żyje głównie w leśnych i alpejskich siedliskach zarośli w górach południowej Azji, w szczególności w Himalajach. Moschidy, właściwe określenie odnoszące się do tego typu jeleni, a nie do jednego / wielu gatunków piżm, są całkowicie azjatyckie w ich obecnym rozmieszczeniu, wyginęły w Europie, gdzie wiadomo, że najwcześniejsze piżma były z pokładów oligocenu.